35.Blge Kütahya Eczacı Odası

35.Blge Kütahya Eczacı OdasıOdamız olağan seçimli genel kurulu 22/09/2017 Cuma günü saat 14:00'da odamız toplantı Salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 23/09/2017 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Seçimler 24/09/2017 Pazar günü saat 09:00 ile 17:00 arası odamızda yapılacaktır.

ADRES :

Dumlupınar Mh. Işıl Sk. No:15

KÜTAHYA

GÜNDEM

1- Açılış

2- Saygı Duruşu

3- Divan Heyeti Teşekkülü

4- Yönetim Kurulu Faaliyet ve Mali Raporlarının Okunması

5- Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması

6- Raporların Görüşülmesi ve İbrası

7- Tahmini Bütçenin Okunması, Görüşülmesi ve Kabulü

8-Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı ve Büyük Kongre Delegeleri Asil ve Yedek Adayların Tespiti

9- Dilek ve Temenniler

10- Kapanış

Üyelerimize duyurulur.