35.Blge Ktahya Eczac Odas

35.Blge Ktahya Eczac OdasAşağıda ilaçlara göre risk faktörleri belirtilmiştir. İlaca bağlı risk faktörünü içeren raporu varsa ilgili rapora eklenmesizorunlu olmamakla beraber; raporda da belirtilmesi diğer raporun gözden kaçması kaynaklı oluşabilecek hatalı iadelerin önüne geçmiş olacaktır.(SGK'ya soruldu)

Dabigatran (Pradaxa 150 mg) Rivaroksaban (Xarelto 15-20 mg) Apiksaban (Eliquis 2,5-5 mg) SUT 4.2.15.D.1

Prospektüsünde belirtilen risk faktörlerinden bir ya da daha fazlasına sahip olduğu raporda belirtilmeli.

İlaçlara göre risk faktörleri:

Dabigatran :

-İnme veya geçici iskemik atak öyküsü

-75 yaş ve üzeri olmak

-Kalp yetmezliği (NYHA Sınıf II ve üzeri)

-Diyabetes Mellitus

-Hipertansiyon

Rivaroksaban

-Konjestif kalp yetmezliği

-Hipertansiyon

-75 yaş ve üzeri olmak

-Diyabetes Mellitus

-Önceden geçirilmiş inme ya da geçici iskemik atak

Apiksaban

-Geçirilmiş inme veya geçici iskemik atak

-75 yaş üzeri olmak

-Hipertansiyon

-Diyabetes Mellitus

-Semptomatik kalp yetmezliği (NYHA Sınıf II ve üzeri)

hack 2018 cpanel alma cavdar59 sunucu root işlemi portsuz backconnect olma litespeed c1 bypass method cavdar599 litespeed config okuma cavdar59 hacklink shell script