35.Bölge Kütahya Eczacı Odası

35.Bölge Kütahya Eczacı OdasıAskerlik Kanunu İle Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında

Bilindiği üzere Askerlik Kanunu İle Diğer Bazı Kanunlarda Ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No. 7146) teklifi, 26.07.2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek kanunlaşmıştır.

Anılan Kanun, 03.08.2018 tarih ve 30498 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunun 2 nci maddesinde, bedelli askerlik uygulaması ile ilgili esaslar yer almaktadır. Kanunun 11 nci maddesinde yapılan düzenleme ile de, kamuda çalışan meslektaşlarımız da 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında fiili hizmet süresi zammı alacaklar kapsamına dâhil edilmiştir.

Kanun metni ekte yer almakta olup, tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kanun metnine ulaşmak için tıklayınız.